Kekosongan Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29. Gaji Ditawarkan RM1,493 Hingga RM5,672

Bagi mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan, sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berdedikasi untuk mengisi beberapa kekosongan jawatan yang ditawarkan.

Calon diwajibkan membuat permohonan berdasarkan maklumat yang disenaraikan. Berikut adalah maklumat terperinci bagi mana-mana calon yang berminat untuk memohon jawatan-jawatan yang ditawarkan.

Jawatan Yang Ditawarkan

Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 (Muzik)

 • Gaji: RM1,493 Hingga RM5,672
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM 160.00
 • Imbuhan Tetap Perumahan : RM 300.00
 • Bantuan Sara Hidup : RM 350.00
 • Taraf: Tetap
 • Lokasi: UTM Johor Bahru

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 •  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 • diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95)

Cara Memohon Jawatan

 1. Pemohon hendaklah membuat permohonan secara atas talian (online) dan melengkapkan semua maklumat termasuk memuat naik GAMBAR dan menjawab soalan Inventori Personaliti Staf Sokongan Baru (IPSB) melalui laman web UTM.
 2. Bayaran RM20.00 dikenakan bagi satu (1) jawatan. Sila simpan resit bayaran sebagai bukti pembayaran.
 3. Sila masukkan maklumat yang benar, lengkap dan tepat. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 4. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
 5.  Salinan sijil-sijil akademik dan sijil berkaitan perlu DISAHKAN dan dibawa ketika sesi temuduga dijalankan. (Pengesahan oleh Pegawai Kerajaan Gred A dan keatas)
 6. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tempoh (6) enam bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
 7. Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Kerajaan/Badan-badan Berkanun/Kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan surat sokongan Ketua Jabatan serta salinan Buku Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi terkini melalui pos kepada:Jabatan Pendaftar (Seksyen Perjawatan & Kenaikan Pangkat)
  Bahagian Sumber Manusia,
  Universiti Teknologi Malaysia,
  81310 Johor Bahru

 

Related Posts