Jawatan Terkini Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan – Gaji Permulaan RM2,529.00

Maklumat Jabatan dan Jawatan adalah seperti yang dilampirkan dibawah. Sila baca dengan teliti segala syarat yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

MAKLUMAT JABATAN

File:LOGO JAKIM - OUTLINE.png - Wikipedia

Nama Jabatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Jabatan Perancang Bandar dan DesaDeskripsi Jabatan Memacu perancangan fizikal negara melalui pelaksanaan & pemantauan perancangan pembangunan yang komprehensif, sistematik & inovatif ke arah kesejahteraan masyarakat.Lokasi Jabatan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan, Blok F5, Kompleks F, Presint 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62675 PUTRAJAYA, MALAYSIA

MAKLUMAT JAWATAN

Nama Jawatan: Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41Deskripsi Tugas :  Merancang, menyedia, menyelia dan menyelaras kajian rancangan pembangunan dan pelan-pelan pembangunan serta membuat laporan teknikal dan memberi nasihat perancangan termasuk pelan tata-atur.Syarat Kelayakan a. mempunyai Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah atau (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,529.00) b. mempunyai Ijazah sarjana muda kepujian dalam geografi, ekonomi, sains sosial, antropologi atau perangkaan atau (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,529.00) c. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam serta ijazah sarjana atau diploma lepasan ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain atau (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,736.28) d. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Seni Bina serta ijazah sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,943.84)Cara Memohon Pemohon boleh membuat permohonan pada pautan berikut : Mohon DisiniTarikh Tutup Permohonan 13 Oktober 2021
 

Related Posts