Bantuan untuk Warga Emas sebanyak RM500 sebulan: Syarat-syarat & Cara memohon

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan bagi meringankan beban mereka yang memerlukan.

Antaranya termasuklah Bantuan Warga Emas (BWE) yang diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

Melalui bantuan ini, warga emas yang layak boleh menerima bantuan kewangan bulanan sebanyak RM500.

Syarat-syarat Kelayakan

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
 • Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa; dan
 • Warga emas yang bukan tinggal  di:
  • Institusi kendalian JKM; atau
  • Pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan / perkhidmatan secara percuma; ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Cara Memohon

Untuk yang ingin memohon, ia boleh buat di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian yang berdekatan dengan tempat tinggal pemohon.

Setiap permohonan yang didaftarkan seterusnya akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

Bagi memudahkan urusan permohonan, pemohon turut diminta untuk membawa dokumen-dokumen berikut ketika membuat permohonan:

 • Salinan Kad Pengenalan diri pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama
 • Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama
 • Salinan penyata gaji (jika ada)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan.

Maklumat terperinci berkenaan bantuan ini boleh didapati – DI SINI.

Related Posts