Jawatan Terkini SPA Pegawai Veterinar Gred GV41 – Gaji RM2,967 Sehingga RM9,551Maklumat Jabatan dan Jawatan adalah seperti yang dilampirkan dibawah. Sila baca dengan teliti segala syarat yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

MAKLUMAT JABATAN
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan - Wikiwand

Nama Jabatan
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan

Deskripsi Jabatan
Menerajui proses-proses transformasi dalam sektor pertanian secara terancang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan penggemblengan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat Dasar Agromakanan Negara.

Lokasi Jabatan
Unit Komunikasi Korporat, Aras 1, Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya, Malaysia.

MAKLUMAT JAWATAN

Nama Jawatan
Pegawai Veterinar Gred GV41

Syarat Kelayakan
1. Syarat Umum :
a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 21 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

2. Syarat Akademik :
Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau ijazah dalam ilmu perubatan veterinar atau sains veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan Berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974 (Akta 147) selaras dengan senarai kelayakan-kelayakan di Bahagian 1 Jadual Kedua.

Gaji Yang Ditawarkan
Gaji permulaan Peringkat Ijazah Doktor Perubatan Veterinar : RM2,697.00

Cara Permohonan
Semua permohonan hendaklah dibuat pada pautan disini

Tarikh Tutup Permohonan
Mohon sebelum 29 Ogos 2021 Iklan Penuh Permohonan – klik disini

 

Related Posts