Jawatan Terkini Di Kementerian Kerja Raya Malaysia – Mohon Sebelum 18 Ogos 2021Maklumat Jabatan dan Jawatan adalah seperti yang dilampirkan dibawah. Sila baca dengan teliti segala syarat yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

MAKLUMAT JABATAN

Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya Malaysia di bandar Kuala  Lumpur

Nama Jabatan
Kementerian Kerja Raya Malaysia

Deskripsi Jabatan
Membangun dan memajukan infrastruktur, industri pembinaan dan perkhidmatan profesional yang berkualiti supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Lokasi Jabatan
Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur

MAKLUMAT JAWATAN

Nama Jawatan
Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

Deskripsi Tugas
Bertanggungjawab ke atas Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan, Permohonan Pelan Susun Atur, Permohonan Kelulusan Landskap, Permohonan Pemasangan Papan Tanda Bangunan Komersial dan Bangunan Pejabat Kerajaan.

Syarat Kelayakan
1. Syarat Umum
a. warganegara Malaysia
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

2. Syarat Akademik
a. Sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
b. Diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

3. Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Gaji Yang Ditawarkan
1. Gaji Permulaan Sijil Bidang Seni Bina : RM1,549 (Gred JA29)
2. Gaji Permulaan Diploma Bidang Seni Bina : RM1,935 (Gred JA29)

Cara Permohonan
Semua permohonan hendaklah dibuat pada pautan disini

Tarikh Tutup Permohonan
Mohon sebelum 18 Ogos 2021

Iklan Penuh Permohonan – Rujuk Disini

 

Related Posts