Jawatan Terkini Di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 

Maklumat Syarikat dan Jawatan adalah seperti yang dilampirkan dibawah. Sila baca dengan teliti segala syarat yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

MAKLUMAT SYARIKAT

Nama Syarikat 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Deskripsi Syarikat
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah salah satu dana simpanan tertua di dunia. Ditubuhkan pada tahun 1951, kami membantu tenaga kerja Malaysia untuk menabung untuk bersara mengikut Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991.

Lokasi Syarikat
Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

 

MAKLUMAT JAWATAN

Nama Jawatan
Eksekutif / Timbalan Pengurus Pengurusan Risiko Teknologi

Deskripsi Tugas

1. Memudahkan dan menjalankan jawatankuasa pengurusan risiko teknologi dan kumpulan kerja.
2. Kenal pasti risiko atau kerentanan yang berpotensi, kembangkan strategi mitigasi dalam infrastruktur dan sistem teknologi.
3. Menguruskan penilaian risiko teknologi projek, mendokumentasikan risiko dan kemungkinan kesan bersama dengan kebarangkalian statistik kejadian seperti itu dan mengenal pasti sistem yang dipengaruhi oleh risiko yang ditentukan

Syarat Dan Kelayakan
1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Komputer, Sistem Maklumat / Teknologi atau bidang yang berkaitan atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dari mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan atau asing
2. Mendapat lulus dalam Bahasa Melayu, termasuk ujian lisan di peringkat Siijl Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
3. Lebih dari 3 tahun pengalaman bekerja sebagai Risiko IT, Pegawai Pematuhan Teknologi, Pakar Risiko Maklumat, profesional Keselamatan IT di firma perkhidmatan atau firma perkhidmatan kewangan.

Cara Permohonan
Untuk membuat permohonan, sila klik pada pautan berikut – Mohon Disini

 

Related Posts